0031-644666260 info@ummah-connect.nl

Beleidsplan

Doel: Ons doel is om de levensomstandigheden van mensen in Afrika te verbeteren door middel van waterputprojecten, voedselprojecten, kledingprojecten en onderhoud van weeskinderen.


Strategie: Om ons doel te bereiken zullen we de volgende strategieën hanteren:

 1. Samenwerken met lokale gemeenschappen en organisaties om de behoeften en uitdagingen van elk gebied te begrijpen en ervoor te zorgen dat onze projecten passen bij de lokale behoeften en gebruiken.

 2. Samenwerken met lokale aannemers en installateurs om ervoor te zorgen dat onze waterputten goed gebouwd en onderhouden worden, zodat ze langdurig en duurzaam zijn.

 3. Fondsenwerving voor de bouw van waterputten, voedselprojecten, kledingprojecten en onderhoud van weeskinderen. We zullen verschillende manieren van fondsenwerving gebruiken, zoals online donaties, evenementen, sponsoring en subsidies.

 4. Opleiding en training geven aan lokale gemeenschappen over hoe ze onze projecten goed kunnen onderhouden en beheren, zodat ze langdurig en duurzaam blijven.

 5. Monitoren en evalueren van de impact van onze projecten om ervoor te zorgen dat we onze doelstellingen bereiken en om ons te helpen de projecten te verbeteren en op te schalen.

Doelgroep: Onze doelgroep bestaat uit mensen in Afrika die momenteel geen toegang hebben tot schoon drinkwater, voedsel, kleding en weeskinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs en gezondheidszorg


Activiteiten: Onze belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit:

 1. Identificatie van geschikte locaties voor waterput projecten, voedselprojecten, kledingprojecten en onderhoud van weeskinderen in samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties.

 2. Bouw van waterputten, voedselprojecten, kledingprojecten en het verstrekken van benodigde apparatuur en materialen.

 3. Training en opleiding van lokale gemeenschappen over hoe ze onze projecten goed kunnen onderhouden en beheren.

 4. Monitoring en evaluatie van de impact van onze projecten.

 5. Fondsenwerving voor de bouw van waterputten, voedselprojecten, kledingprojecten en onderhoud van weeskinderen.

 6. Het verstrekken van basisonderwijs en gezondheidszorg aan weeskinderen om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

 7. Het organiseren van evenementen om bewustzijn te creëren over onze projecten en fondsen te werven.

 8. Het opzetten van samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven, organisaties en overheden om onze projecten te ondersteunen en op te schalen.