0031-644666260 info@ummah-connect.nl

Shop

Showing the single result

loading

Streefbedrag: 5,000.00

Ingezameld: 3,400.00

Percentage ingezameld: 68.00 %

Datum verlopen

Streefbedrag: 5,000.00

Ingezameld: 3,400.00

Percentage ingezameld: 68.00 %

Datum verlopen

Het doel van Zakat Al Mal is om de welvaart te delen en de minderbedeelden te ondersteunen. Het is een religieuze verplichting voor moslims om een deel van hun bezittingen en rijkdom weg te geven aan degenen die het nodig hebben. Hier zijn enkele specifieke doelen van Zakat Al Mal:

  1. Verlichten van armoede: Zakat Al Mal speelt een cruciale rol bij het verminderen van armoede en het voorzien in de basisbehoeften van de minderbedeelden. Het biedt financiële steun aan mensen in nood, waardoor ze toegang krijgen tot voedsel, onderdak, kleding, onderwijs en gezondheidszorg.
  2. Sociale rechtvaardigheid: Zakat Al Mal bevordert sociale rechtvaardigheid door de welvaart gelijkmatig te verdelen. Het helpt de kloof tussen de rijken en de armen te verkleinen en creëert een evenwichtige samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.
  3. Versterken van gemeenschappen: Door Zakat Al Mal te geven, kunnen gemeenschappen sterker worden. Het stelt hen in staat om collectieve projecten en initiatieven te financieren die de levensomstandigheden verbeteren, zoals de ontwikkeling van infrastructuur, het opzetten van scholen en het ondersteunen van ondernemerschap.
  4. Spirituele zuivering: Zakat Al Mal biedt de mogelijkheid voor spirituele groei en zuivering. Het herinnert moslims eraan dat hun rijkdom een trust is die ze verantwoordelijk zijn om te delen. Door Zakat Al Mal te geven, reinigen ze hun bezittingen en verdienen ze Gods zegeningen en vergeving.

Kortom, het doel van Zakat Al Mal is om een rechtvaardige en solidaire samenleving te bevorderen, waarin degenen die het meest behoeftig zijn worden ondersteund en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om een waardig leven te leiden.