0031-644666260 info@ummah-connect.nl

Klachten & integriteit

Als liefdadigheidsorganisatie streven we ernaar om het leven van degenen die we helpen te verbeteren en onze donoren tevreden te stellen met ons werk. We erkennen echter dat er soms situaties kunnen ontstaan waarin een klacht of zorg moet worden geuit. In dergelijke gevallen nemen we klachten zeer serieus en nemen we alle nodige maatregelen om het probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat onze organisatie integer blijft.

Als u een klacht of zorg heeft over ons werk, kunt u contact met ons opnemen via de daarvoor bestemde kanalen. We zullen uw klacht zo snel mogelijk onderzoeken en alle nodige stappen ondernemen om het probleem op te lossen. We behandelen alle klachten vertrouwelijk en nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen vergelding wordt uitgeoefend tegen de persoon die de klacht heeft geuit.

Integriteit is een van de kernwaarden van onze organisatie en we zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat we ons werk op een eerlijke, transparante en verantwoorde manier uitvoeren. Als u vermoedens heeft van wangedrag binnen onze organisatie, zoals fraude of corruptie, kunt u ons dit melden via de daarvoor bestemde kanalen. We nemen alle meldingen serieus en zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om eventuele inbreuken op de integriteit te corrigeren.

We zijn dankbaar voor uw steun aan onze organisatie en blijven ons inzetten om onze projecten en programma’s op een transparante en integere manier uit te voeren. Als u vragen heeft over onze klachten- en integriteitsprocedures, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.