0031-644666260 info@ummah-connect.nl

Ummah Connect statuten

Statuten voor een liefdadigheidsorganisatie zijn een set formele regels en richtlijnen die de organisatie begeleiden bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten. Ze dienen als de juridische basis voor de organisatie en bevatten informatie over zaken zoals het doel van de organisatie, de verantwoordelijkheden van de bestuursleden en hoe de organisatie zal functioneren.

Doel van de organisatie:
Onze liefdadigheidsorganisatie heeft als doel om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gemeenschappen in Afrika. Onze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen door het bieden van toegang tot basisbehoeften zoals water, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. We werken samen met lokale partners en gemeenschappen om duurzame oplossingen te vinden en te implementeren die mensen helpen hun leven te verbeteren.

Bestuur:
Onze organisatie wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het bepalen van het beleid en het toezicht houden op de activiteiten van de organisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor onze missie en visie. De bestuursleden hebben elk specifieke taken en verantwoordelijkheden, en werken samen om de organisatie effectief te laten functioneren.

Financiën:
Als liefdadigheidsorganisatie zijn we afhankelijk van donaties om onze activiteiten te financieren. We zijn toegewijd aan transparantie en verantwoording in onze financiële praktijken, en we zorgen ervoor dat donaties op een verantwoorde manier worden gebruikt om onze missie te ondersteunen. We houden nauwkeurige en up-to-date financiële verslagen bij en laten deze regelmatig controleren door een onafhankelijke accountant.

Operaties:
Onze organisatie werkt op basis van effectieve en efficiënte operaties om onze doelen te bereiken. We streven naar een open, inclusieve en transparante werkomgeving waarbij alle medewerkers zich gehoord voelen en bijdragen aan het succes van de organisatie. We nemen de verantwoordelijkheid voor onze acties en zetten ons in voor de hoogste normen van ethisch gedrag en integriteit.

Wijzigingen:
De statuten van onze organisatie kunnen worden gewijzigd door een meerderheid van de bestuursleden, nadat een verzoek hiertoe is ingediend en goedgekeurd. Wijzigingen worden altijd gedocumenteerd en gecommuniceerd aan alle betrokken partijen.

Conclusie:
De statuten van onze liefdadigheidsorganisatie dienen als de basis voor onze activiteiten en besluitvorming. We zijn toegewijd aan onze missie en visie, en werken hard om effectief en efficiënt te opereren terwijl we transparantie en verantwoording bieden aan onze donoren en partners.