0031-644666260 info@ummah-connect.nl

Visie & missie

Visie: 

Onze visie is een Afrika waarin elk individu, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, toegang heeft tot de basisbehoeften van het leven, zoals schoon drinkwater, voedsel, onderdak en religieuze plaatsen om te bidden. We streven ernaar om gemeenschappen te ondersteunen en hun welzijn te verbeteren door middel van onze projecten.


Missie: 

Onze missie is om duurzame oplossingen te bieden voor de basisbehoeften van mensen in Afrika, zoals schoon drinkwater, voedsel, onderdak en religieuze plaatsen om te bidden. We zetten ons in om dit te bereiken door middel van ons werk in verschillende Afrikaanse landen, waar we waterputten bouwen, voedselpakketen doneren, weeshuizen bouwen en moskeen bouwen.


Onze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties om ervoor te zorgen dat we de behoeften van de mensen begrijpen en dat onze projecten passen bij hun gebruiken en behoeften. We streven ernaar om duurzame oplossingen te bieden die de levensomstandigheden van mensen op de lange termijn zullen verbeteren.

Onze liefdadigheidsorganisatie is vastbesloten om onze projecten op een transparante en verantwoorde manier te beheren en om de donaties van onze supporters effectief te gebruiken om de levens van mensen in Afrika te verbeteren. We geloven in de kracht van samenwerking en willen graag samenwerken met lokale en internationale organisaties, bedrijven en overheden om onze impact te vergroten en onze missie te verwezenlijken.